การศึกษาประสิทธิภาพของการกำจัดไนโตรเจนโดยระบบไบโอดรีม