การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรและอาหาร

Publish Year National Journal 1
2011 exเทวรัตน์ ทิพยวิมล, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "ความชื้นสมดุลและคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของไพล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 139-142