ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณพิบัตภับหลุมยุบจากแผ่นดินไหว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Publish Year National Conference 1
2006 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พิบัติภัยหลุมยุบ ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006