การศึกษากิจกรรมของเอนไชม์และความสามารถในการย่อยอาหารของหอยมุกนำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus, Simpson 1900