การพิมพ์สีบนพลาสติก : การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน