Conference

1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013)
นานาชาติ
18 - 19 มีนาคม 2013
สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
-

Author

Output From Project

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการต่อยอดนวัตกรรมแผ่นปลูกพืชบนหลังคา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก,25 ก.ย. 2012 - 25 มี.ค. 2013