Expertise Cloud

artificial neural networkforecastingoutliersseasonalitySequence DependentSimulationspatialspatio-temporal datatime seriesTrendvegetable pricesกระดาษลูกฟูกการจัดสมดุลสายการประกอบการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การพยากรณ์ความต้องการการฟื้นฟูน้ำเกลือการลดอุณหภูมิอากาศการวัดค่าแกรมโหลดการวางผังโรงงานการวางผังโรงงานอย่างมีระบบการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิเคราะห์ด้านการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการศึกษางานการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูปการออกแบบติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงกำลังการผลิตกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มข้าวเจ้าความต้องการของลูกค้าความน่าเชื่อถือความเมื่อยล้าความล่าช้าในงานก่อสร้างค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยค่าเวลาเฉลี่ยที่จะเสียหายเครื่องกังหันก๊าซเครื่องสูบน้ำโครงข่ายประสาทเทียมจุดต่อจุดต้นทุนคุณภาพต้นไม้ในคอนโดมิเนียมตรรกศาสตร์คลุมเครือตัวแบบการถดถอยท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจไม้ประดับนาโนฟิวเตรชั่นน้ำเกลือที่ใช้ล้างเรซินน้ำประปาน้ำรีไซเคิลน้ำเสียบรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพปริมาณการใช้ไฟฟ้าโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบทวิภาคโปรแกรมอารีน่าผลผลิตการเกษตรผลผลิตมันสำปะหลังผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมแผนผังการวางตำแหน่งแผนภูมิคนและเครื่องจักรพื้นผิว Air Bearingฟัซซีลอจิกแฟคทอเรียลบางส่วนเมมเบรนระบบนิวเมติกส์ระบบผสมระบบรางระยะทางแบบยูคลิดแรงปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงเรือนอัจฉริยะวิเคราะห์การเงินวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุวิธีบอกซ์-เจนกินส์วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุวิธีพื้นผิวตอบสนองวิธีอนุกรมเวลาเวลามาตรฐานเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวสมดุลกำลังการผลิตสมรรถนะของโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันก๊าซหม้อแปลงไฟฟ้าหมู่บ้านจัดสรรหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หลักการ SMEDอนุกรมเวลาอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดเอ็นจีวีโฮลท์และวินเทอร์

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Spatial time series forecasts based on Bayesian linear mixed models for rice yields in ThailandSaengseeedam P., Kantanantha N.2014Lecture Notes in Engineering and Computer Science
2210(January)
0
2Thailand's Para rubber production forecasting comparisonKosanan O., Kantanantha N.2014Lecture Notes in Engineering and Computer Science
2210(January)
3
3Comparison of cost estimates of electrical and communication system for industrial factory constructionKantanantha N., Leelakriangsak P.2012Lecture Notes in Engineering and Computer Science
1,pp. 566-570
0
4Forecasting of electricity demand to reduce the inventory cost of imported coalKantanantha N., Runsewa S.20172017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017
,pp. 336-340
2
5Bayesian model for time series with trend, autoregression and outliersTongkhow P., Kantanantha N.2012International Conference on ICT and Knowledge Engineering
,pp. 90-94
1
6Analyzing and forecasting online tour bookings using Google Analytics metricsKantanantha N., Awichanirost J.2021Journal of Revenue and Pricing Management
0
7Spatio-temporal model for crop yield forecastingSaengseedam P., Kantanantha N.2017Journal of Applied Statistics
44(3),pp. 427-440
4
8Yield and price forecasting for stochastic crop decision planningKantanantha N., Serban N., Griffin P.2010Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics
15(3),pp. 362-380
25
9A hybrid particle swarm optimization algorithm and support vector machine model for agricultural statistic of Thailand forecastingKosanan O., Kantanantha N.2016Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
8-10 March 2016,pp. 1167-1178
0
10Bayesian models for time series with covariates, trend, seasonality, autoregression and outliersTongkhow P., Kantanantha N.2013Journal of Computer Science
9(3),pp. 291-298
3