Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย, 2551
  • สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Blood Cats Effusive FIP HematologyBiochemical parametersBiochemistrybody weightbroilerCaco-2 cellscAMPCarcass qualityCD14+ cellcellulose acetatecellulose acetate electrophoresischickenchromatographyChromatoraphicCl- secretionclaudin-1Coccidiosiscolumn chromatographyCYP21Cystic fibrosis transmembrane conductance regulatordogsdomesticated elephantdrip lossegg productionEimeria tenellaelectrophoresisestradiolexperimental Eimeria tenella infectionexpressionFayoumi chickenfeline lymphomaglycerol dairy cows immunityHaematologyHematologyhemoglobinHistopathologyIL-1 betaIL-1?IL-2IL-6Immunityinflammatory cytokineintestinal barrierintestinal epitheliumintestinal morphologyintestineLepidium sativumlesion scoreLubiprostonemass spectrometryMethioninemoltMoringa stenopetalamucosal immunityMuscle characteristicMuscle fibreMuscle pHmuscle structural characteristicsNative chicken.native polyacrylamide gel eletrophoresisNF-?Boocystovarian regressionPeripheral blood mononuclear cellsPhenotypes, Hemoglobins, DogPhysiologypigporkSerum CortisolSerum proteinsignalingsteviolsteviosidestevioside steviol TNF-alpha IL-6 IL-1betastorage.T84Thai bangkaewtight junctionTNF-?TNF-alphaWater-holding capacityกรดอะมิโน เมทไทโอนีน ไก่ ระบบภูมิคุ้มกัน IL-2 Amino acicdกล้ามเนื้อการใช้ประโยชน์จากอาหารการติดเชื้อแบคทีเรียการทดสอบความไวยาการผลัดขนการผลัดขน ไก่ไข่การศึกษาสารสกัดจากหญ้าหวานฯการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาคุณภาพเนื้อเนื้อสุกรแมวเส้นใยกล้ามเนื้อหนองในช่องอกอัตราการเจริญเติบโตอิเล็กโตรโฟรีซีส

  Interest

  การศึกษาสารสกัดจากหญ้าหวานฯ, Physiology

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Anti-inflammatory and immunomodulatory activities of stevioside and its metabolite steviol on THP-1 cellsBoonkaewwan C., Toskulkao C., Vongsakul M.2006Journal of Agricultural and Food Chemistry
  54(3),pp. 785-789
  97
  2Specific immunomodulatory and secretory activities of stevioside and steviol in intestinal cellsBoonkaewwan C., Boonkaewwan C., Ao M., Toskulkao C., Toskulkao C., Rao M.C.2008Journal of Agricultural and Food Chemistry
  56(10),pp. 3777-3784
  60
  3Anti-inflammatory and immunomodulatory activities of stevioside and steviol on colonic epithelial cellsBoonkaewwan C., Burodom A.2013Journal of the Science of Food and Agriculture
  93(15),pp. 3820-3825
  59
  4Lubiprostone activates Cl- secretion via cAMP signaling and increases membrane CFTR in the human colon carcinoma cell line, T84Ao M., Venkatasubramanian J., Boonkaewwan C., Boonkaewwan C., Ganesan N., Syed A., Benya R., Rao M.2011Digestive Diseases and Sciences
  56(2),pp. 339-351
  46
  5Hematological, biochemical and histopathological changes caused by Coccidiosis in chickensAdamu M., Adamu M., Boonkaewwan C., Gongruttananun N., Vongpakorn M.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 238-246
  29
  6Breed-related number and size of muscle fibres and their response to carcass quality in chickensKoomkrong N., Theerawatanasirikul S., Boonkaewwan C., Jaturasitha S., Kayan A.2015Italian Journal of Animal Science
  14(4),pp. 638-642
  24
  7Effect of Lepidium sativum L. (garden cress) seed and its extract on experimental Eimeria tenella infection in broiler chickensAdamu M., Adamu M., Boonkaewwan C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 28-37
  8
  8Fiber characteristics of pork muscle exhibiting different levels of drip lossKoomkrong N., Gongruttananun N., Boonkaewwan C., Noosud J., Theerawatanasirikul S., Kayan A.2017Animal Science Journal
  88(12),pp. 2044-2049
  7
  9Epidermal growth factor stimulates chloride transport in primary cultures of weanling and adult rabbit colonocytesCarlos M.A., Nwagwu C., Ao M., Venkatasubramanian J., Boonkaewwan C., Prasad R., Chowdhury S.A.K., Vidyasagar D., Rao M.C.2007Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  44(3),pp. 300-311
  6
  10Isolation of peripheral blood mononuclear cells and the expression of toll-like receptors in Betong chickensSuklek A., Kayan A., Rattanasrisomporn J., Boonkaewwan C., Boonkaewwan C.2020Veterinary World
  13(7),pp. 1372-1375
  6
  11Protective effects of Moringa stenopetala leaf supplemented diets on Eimeria tenella infected broiler chickens in debre zeit, central, EthiopiaMeskerem A., Meskerem A., Boonkaewwan C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 398-406
  6
  12Blood haematology, muscle pH and serum cortisol changes in pigs with different levels of drip lossKoomkrong N., Boonkaewwan C., Laenoi W., Kayan A.2017Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  30(12),pp. 1751-1755
  5
  13Intestinal barrier and mucosal immunity in broilers, Thai Betong, and native Thai Praduhangdum chickensTheerawatanasirikul S., Koomkrong N., Koomkrong N., Kayan A., Boonkaewwan C.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  41(3),pp. 357-364
  5
  14Characteristic clinical signs and blood parameters in cats with Feline Infectious PeritonitisMoyadee W., Moyadee W., Jaroensong T., Jaroensong T., Roytrakul S., Boonkaewwan C., Boonkaewwan C., Rattanasrisomporn J., Rattanasrisomporn J.2019Agriculture and Natural Resources
  53(4),pp. 433-438
  4
  15Evaluation of molt induction using cassava meal varying the length of feeding period in older (90 week) laying hensChanaksorn M., Boonkaewwan C., Kayan A., Gongruttananun N.2019Poultry Science
  98(9),pp. 4131-4139
  3
  16Expression level of the cytochrome P450c21 (CYP21) protein correlating to drip loss in pigsKaewkot A., Boonkaewwan C., Noosud J., Kayan A.2017Animal Science Journal
  88(11),pp. 1855-1859
  2
  17Effects of a short-term molt using cassava meal, broken rice, or corn meal on plasma thyroxin concentrations, organ weights and intestinal histopathology in older (95 wk) laying hensGongruttananun N., Guntapa P., Saengkudrua K., Boonkaewwan C.2017Agriculture and Natural Resources
  51(6),pp. 526-531
  1
  18Utilization of different basal diets for molt induction in a strain of commercial laying hensGongruttananun N., Boonkaewwan C., Lungyai V., Guntapa P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 205-216
  1
  19Assessment of chicken peripheral blood mononuclear cells isolated from freshly drawn blood versus 24 h refrigerated bloodTantikositruj C., Buadkhunthod A., Rattanasrisomporn J., Kitpipit W., Boonkaewwan C.2021Veterinary World
  14(9),pp. 2549-2553
  1
  20Pro-inflammatory cytokine release from chicken peripheral blood mononuclear cells stimulated with lipopolysaccharideRattanasrisomporn J., Tantikositruj C., Thiptara A., Kitpipit W., Wichianrat I., Kayan A., Boonkaewwan C.2022Veterinary World
  15(4),pp. 885-889
  0
  21Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial PigsKayan A., Theerawatanasirikul S., Lekcharoensuk P., Boonkaewwan C., Kaewkot A., Kaewkot A., Chanaksorn M., Tantikositruj C., Gunawang A.2022Tropical Animal Science Journal
  45(2),pp. 128-133
  0
  22Risk factors and clinical and laboratory findings associated with feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infections in Bangkok, ThailandRungsuriyawiboon O., Jarudecha T., Hannongbua S., Choowongkomon K., Boonkaewwan C., Rattanasrisomporn J.2022Veterinary World
  15(7),pp. 1601-1609
  0
  23Development of Colorimetric Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detecting Feline CoronavirusRapichai W., Saejung W., Khumtong K., Boonkaewwan C., Tuanthap S., Lieberzeit P.A., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J.2022Animals
  12(16)
  0