Person Image

  Education

  • Ph.D.(Veterinary Medical Sciences), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Animal nutritionAvian Primordial Germ CellBroilerschemoattractantchickenConservationcricketCrude enzyme extractcryopreservationCulturecytotoxicityDigestbilitydigestibilityelephantEnteric BacteriaEnzymeEnzyme activitiesFaecesFeed supplementationIn vitro digestibilityinsectInsectsinsulinIntestineIsolationLactic acid bacteriaLactoperoxidaseleukemia inhibitory factorLeung-hang-khaolocustmagnesolmagnetic labelingmalondialdehydemealwormmeat chemical componentsMeat qualityMeat rabbitmigrationMineral availabilitymitochondrial DNA D-loop regionMtiochondrial DNA d-loopMulberry silkwormneonatal pupsneural stem cellsNewcastle diseaseNutritionOdorOphiocordyceps dipterigenaoxidative stressParticipatory approachperformancePhagocytosisphylogenetic treePrd-dhu-hang-damPrimordial germ cellProbioticsProduction networkProteinprotein sourcesProteomicsquailsRabbitred jungleRed Jungle fowlRed junglefowlSDF-semenshapesilkwormSow Milkstem cellstem cell culturestem cell factorsuperparamagetic iron oxide nanoparticleSuperparamagnetic iron oxide nanoparticlesThai indigenous chickenThiocyanatetropical stressused frying oilYellow mealwormกระต่ายกระต่ายเนื้อการแช่แข็งการแช่แข็ง Primordial germ cellการเพาะเลี้ยงการย่อยได้การย่อยได้ของสารอาหารการย่อยได้ในหลอดทดลองการย่อยในหลอดทดลองการสร้างน้ำดี (Bile Synthesis)การสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมไก่เนื้อเครือข่ายการผลิตจิ้งหรีดเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดโปรตีนโปรไบโอติกส์โภชนศาสตร์สัตว์โภชนาศาสตร์สัตว์แมลง

  Interest

  Animal Digestive Physiology, Animal Clinical Nutrition

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2552 - ต.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2550 - ก.ค. 2552 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2544 - ต.ค. 2548 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effects of tropical environmental conditions on the stress and immune responses of commercial broilers, Thai indigenous chickens, and crossbred chickensTirawattanawanich C., Chantakru S., Nimitsantiwong W., Tongyai S.2011Journal of Applied Poultry Research
  20(4),pp. 409-420
  31
  2Genetic diversity analysis of Thai indigenous chickens based on complete sequences of mitochondrial DNA D-loop regionTeinlek P., Teinlek P., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Tirawattanawanich C., Tirawattanawanich C., Tirawattanawanich C.2018Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  31(6),pp. 804-811
  24
  3Potential of insect meals as protein sources for meat-type ducks based on in vitro digestibilityKovitvadhi A., Chundang P., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Srikachar S., Chotimanothum B.2019Animals
  9(4)
  16
  4Promoting the use of locally produced crops in making cereal-legume-based composite flours: An assessment of nutrient, antinutrient, mineral molar ratios, and aflatoxin contentUdomkun P., Tirawattanawanich C., Ilukor J., Sridonpai P., Njukwe E., Nimbona P., Vanlauwe B.2019Food Chemistry
  286,pp. 651-658
  15
  5Chicken primordial germ cell motility in response to stem cell factor sensingSrihawong T., Srihawong T., Kuwana T., Siripattarapravat K., Tirawattanawanich C.2015International Journal of Developmental Biology
  59(10-12),pp. 453-460
  7
  6Cytotoxicity of used frying oil recovered by different adsorbentsSomnuk C., Innawong B., Tirawattanawanich C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 874-884
  5
  7Cassava in lactating sow diets: I. Effects on milk composition and qualityJupamatta A., Kanto U., Tirawattanawanich C.2011Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  24(4),pp. 517-524
  5
  8Cricket powder as an alternative protein source for broilers based on in vitro digestibilityKovitvadhi A., Chundang P., Luapan J., Amarapitak P., Sriyaphai P., Buahom R., Cham-iam T., Leelehapongsathon K., Tirawattanawanich C., Thongprajukaew K.2019Journal of Insects as Food and Feed
  5(3),pp. 185-191
  4
  9Morphological variation in brain through domestication of fowlKawabe S., Kawabe S., Tsunekawa N., Kudo K., Tirawattanawanich C., Akishinonomiya F., Endo H.2017Journal of Anatomy
  231(2),pp. 287-297
  4
  10Estimating the apparent total tract digestibility at different ages in rabbits by using faecal enzyme activities and in vitro digestibility on diets as predictorsKovitvadhi A., Chundang P., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(2),pp. 141-159
  3
  11Seminal plasma MDA concentrations correlating negatively with semen quality in Asian elephantsThongtipsiridech S., Thongtipsiridech S., Imrat P., Srihawong T., Srihawong T., Mahasawangkul S., Tirawattanawanich C., Saikhun K.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
  41(2),pp. 199-204
  3
  12Effects of dietary supplementation with different levels and molecular weights of fungal β-glucan on performances, health and meat quality in broilersKovitvadhi A., Chundang P., Tirawattanawanich C., Prathumpai W., Methacanon P., Chokpipatpol K.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(10),pp. 1548-1557
  3
  13Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickens and quailsKovitvadhi A., Chundang P., Pliantiangtam N., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S.2020Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  2
  14Comparative morphological study of skeletal muscle weight among the red jungle fowl (Gallus gallus) and various fowl breeds (Gallus domesticus)Endo H., Tsunekawa N., Kudo K., Oshida T., Motokawa M., Sonoe M., Wanghongsa S., Tirawattanawanich C., Phimphachanhvongsod V., Sasaki T., Yonezawa T., Akishinonomiya F., Akishinonomiya F.2021Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution
  0