Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • วท.ม.(สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • Ph.D. (Entomology) , Purdue University, U.S.A., 2529

  Expertise Cloud

  alpha-amylaseamylase inhibitoranemiaAntibacterial infectionbioassaybiological controlbiomonitorCaricacell and cell divisionCognitive theoriesColeopteracontrolled atmosphereCorcyra cephalonicaCrocodileCrocodile bloodcup bioassayCurculionidaeectoparasitoidelementary teachersFood supplementFreeze dried bloodfreshwater snailGanoderma lucidumgolden apple snailgrade 10 studentHeat shock proteinsHemoglobinHexapodaHsc70Hsp70Hsp90induced mortalityIntellectual processLearning achievementlethal timeLeucaena leucocephalaLing Zhi musroomMicrowavemortalitynot understandingpapayaPhysicsPlant latexRambhai Barni Rajabhat UniversityreleaserepetitiveRicinus communisSitophilus zeamaisspecific misconceptionstudent conceptionTeachingteaching practicesTenebrionidaetestthe nature of sciencetoxicityTrehalaseTrehalase inhibitorTrehaloseTribolium castaneumTrypsin inhibitorUndergraduate studentsUV-Cwhole flourกระบวนการทางสติปัญญาการเคลื่อนสู่ขั้วไฟฟ้าการรักษาบาดแผลการรับรู้ของผู้เรียนการสอนความเข้าใจความคิดจระเข้โปรตีนผงถั่วผลต่อสมองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตภัณฑ์จระเข้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเพปไทด์เพปไทด์ต้านจุลชีพฟิสิกส์ภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมะเร็ง เอดส์โรคโลหิตจางฤทธิ์ต้านความดันฤทธิ์ต้านเนื้องอกฤทธิ์ต้านมะเร็งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านเอดส์เลือดจระเข้เลือดแห้งภายใต้ความเย็นจัดสัตว์สมุนไพรหนูองค์ประกอบทางเคมีอนุมูลอิสระอัตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช อาหารเสริมเอสดีเอส-พอลิอะคริลาไมด์เจลอีเล็กโตรฟอเรซิส (SDS-PAGE)ฮีโมโกลบิน

  Interest

  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงศัตรู, อัตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2553 - เม.ย. 2554 หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative toxicity of heavy metal compounds to the juvenile golden apple snail, Pomacea sp.Piyatiratitivorakul P., Ruangareerat S., Vajarasathira B.2006Fresenius Environmental Bulletin
  15(5),pp. 379-384
  8
  2A case study of understanding of the nature of science by elementary teachers and their teaching practicesSuttakun L., Yutakom N., Vajarasathira B.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(3),pp. 458-469
  4
  3Inhibitory effects of plant extracts on growth, development and α-amylase activity in the red flour beetle Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)Tatun N., Vajarasathira B., Tungjitwitayakul J., Sakurai S.2014European Journal of Entomology
  111(2),pp. 181-188
  17
  4Effects of ultraviolet-C and microwave irradiation on the expression of heat shock protein genes in the maize weevil (Coleoptera: Curculionidae)Tungjitwitayakul J., Tatun N., Vajarasathira B., Sakurai S.2016European Journal of Entomology
  113(1),pp. 135-142
  9
  5Laboratory studies on control of the maize weevil Sitophilus zeamais by the parasitoid Anisopteromalus calandraeChaisaeng P., Chongrattanameteekul W., Visarathanonth P., Vajarasathiara B.2010ScienceAsia
  36(1),pp. 6-11
  9
  6Expression of Heat Shock Protein Genes in Different Developmental Stages and After Temperature Stress in the Maize Weevil (Coleoptera: Curculionidae)Tungjitwitayakul J., Tatun N., Vajarasathira B., Sakurai S.2015Journal of Economic Entomology
  108(3),pp. 1313-1323
  28
  7Mortality of Platydema waterhousei exposed to carbon dioxide and nitrogen atmospheresIntiam N., Vajarasathira B., Visarathanonth P., Poovarodom N., Jamornmarn S.2009ScienceAsia
  35(3),pp. 242-246
  0
  8Inhibitory effects of plant latex on trehalase activity and trehalase gene expression in the red flour beetle, tribolium castaneum (coleoptera: Tenebrionidae)Tatun N., Vajarasathira B., Tungjitwitayakul J., Sakurai S.2014European Journal of Entomology
  111(1),pp. 11-18
  9