Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
 • M.S. (Agricultural Engineering), U. of The Philippines at Los Banos, ฟิลิปปินส์, 2529
 • Ph.D. (Agricultural Engineering), Putra University, มาเลเซีย, 2537

Expertise Cloud

Beach cleaning Design Beach cleaning Trailer Bearing housing Economics. Finite element method.: paddy riceAgricultural machineryBeach cleaning TrailerCabbage,Chainat provincecladdingCombine harvesterCompost, Organic agriculture,Crop ProcessingCushioning materialDesignDrumdyeing machinefuel consumptionGABA-riceGreenhouseInspectionmachinemodelPaddyPaddy ricepower requirementQualityrambutanrotary bladessandy clay loamseedShipmentsimulationsolar radiationspecific energyStresssystem parameterstechnical improvementThai silktransmissivitytransportationกระบวนการสีข้าวกระบือ กระบือปลัก บังคับวิทยุกล้วยไข่กะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการขนส่งการขนส่งข้าวเปลือกการตรวจสอบการประกอบการการปลูกข้าวการสั่นสะเทือน เครื่องมือวัด การวัดการสำรวจการออกแบบข้าวกล้องข้าวกล้อง เครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง เครื่องทำความสะอาดข้าวกล้องงอกข้าวเปลือกเครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชุมชนเครื่องสีข้าวครัวเรือน ข้าวกล้อง ข้่าวซ้อมมือเงาะจ.ชัยนาทชิ้นตาอ้อยต้นกล้าต้นทุนการผลิตโต๊ะยกโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือนาหว่านน้ำตมปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังพลาสติก (plastics)พื้นที่ปลูกเพาะปลูกข้าวเพาะปลูกอ้อยมะพร้าวมังคุดมันสำปะหลังมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ เกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่มาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงเมล็ดเมล็ดพันธุ์รอกมือระบบการสอบย้อนกลับระยะสุกแก่โรงเรือน (greenhouse)โรยเมล็ดลูกยางกะเทาะโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกวัสดุคลุมโรงเรือน (cover)สีรีแอคทีฟสีแอสิดหัวมันสำปะหลังไหมอ้อยอุตสาหกรรมการผลิต

Interest

Crop Processing

Administrative Profile

 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2552 - มี.ค. 2556 ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (47)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1An Energy Modeling Analysis of the Integrated Commercial Biodiesel Production from Palm Oil for ThailandVanichseni T., Saitthiti B., Intaravichai S., Kiatiwat T.2003AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America
34(3),pp. 67-74
2
2The optimum design parameters in terms of total specific energy requirements for the rotary blade power tiller under unsaturated sandy clay loam soil conditionTafesse M., Intaravichai S., Saitthiti B., Kiatiwat T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(4),pp. 775-781
1
3Regression modeling of fuel cosumption optimization of rotary blades of power tiller under sandy clay loam conditionTafesse M., Intaravichai S., Saitthiti B., Kiatiwat T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(3),pp. 586-600
0