Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2521
  • วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2519
  • Ph.D.(Analytical Chemistry), The Queens University of Belfast, อังกฤษ, 2530

  Expertise Cloud

  ACTIVATED CARBONadsorptionatrazineBamboo CharcoalBiodieselCharcoalCOD removalformaldehydeherbicideLignite Fly AshLysimetermaizeMunicipal WastewaterRESIDUESsoilsoil sedimentstream watertransportWastewaterwatershedกกกลมการดูดซับการบำบัดน้ำเสียแกลบแคดเมียมไคโตซานเชื้อราซีโอดีดูดซับตะกอนดินตะกั่วถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ถ่านยางพาราเถ้าแกลบเถ้าลอยลิกไนต์ทีเคเอ็นธูปฤาษีน้ำเสียไนเทรต-ไนโตรเจนบีโอดีเบียร์แบคทีเรียท้องถิ่นไบโอดีเซลประเทศไทย เปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟผงจากเมล็ดมะรุมผงจากเมล็ดมะรุม ถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ ผักตบชวาพิษตกค้างพืชรากยาวพืชรากสั้นพุทธรักษาเพชรบุรีโพแทสเซียมไดโครเมตโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลตฟรุนดิชฟองอากาศขนาดไมโครฟอร์มัลดีไฮด์ฟอสเฟตมลพิษทางดินมะกอกมะละกอแมลงศัตรูพืชไม้ยางพาราระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระบบหญ้ากรองนำเสียระบบหญ้ากรองนำ้เสียระบบหญ้ากรองน้ำเสียระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระยะทางไหลรีแอกทีฟเรซินโรคกาบใบแห้งโรคต้นเน่าโรครากเน่าโรงควบคุมคุณภาพนำ้จตุจักรโรงงานข้าวแคบโรงงานแปรรูปเป็ดลุ่มน้ำลุ่มน้ำห้วยกะโปะเลือดเป็ดเลือดเสียแลงเมียร์โลหะหนักไลเคนวิทยาศาสตร์สังกะสีสาบเสือสารป้องกันกำจัดวัชพืชสารสกัดจากพืชสารสกัดหยาบสารสร้างตะกอนสารออกฤทธิ์สิทธิการใช้น้ำสิทธิการปล่อยน้ำเสียสีสีย้อมสีย้อมผ้าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

  Interest

  เคมีวิเคราะห์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 90 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The selection of mixed microbial inocula in environmental biotechnology: Example using petroleum contaminated tropical soilsSupaphol S., Panichsakpatana S., Trakulnaleamsai S., Tungkananuruk N., Roughjanajirapa P., O'Donnell A.G.2006Journal of Microbiological Methods
   65(3),pp. 432-441
   45
   2Spectrophotometric determination of bismuth after extraction of tetrabutylammonium tetraiodobismuthate(III) with microcrystalline benzophenoneBurns D., Tungkananuruk N., Thuwasin S.2000Analytica Chimica Acta
   419(1),pp. 41-44
   34
   3Spectrophotometric determination of molybdenum in steel after extraction with thiocyanate and butyltriphenylphosphonium bromide into microcrystalline benzophenoneBurns D., Tungkananuruk N.1989Analytica Chimica Acta
   219(C),pp. 323-327
   21
   4Spectrophotometric determination of cobalt after extraction of tetrathiocyanatocobaltate(II) with brilliant green into microcrystalline naphthaleneBurns D., Tungkananuruk N.1986Analytica Chimica Acta
   189(C),pp. 383-387
   20
   5Spectrophotometric determination of perchlorate after extraction of its brilliant green ion-pair with microcrystalline benzophenoneBurns D., Tungkananuruk N.1987Analytica Chimica Acta
   199(C),pp. 237-240
   14
   6Spectrophotometric determination of bismuth after extraction of hexadecyltributylphosphonium tetraiodobismuthate(III) by microcrystalline benzophenoneThorburn Burns D., Tungkananuruk N.1987Analytica Chimica Acta
   197(C),pp. 285-289
   12
   7Spectrophotometric determination of rhenium as perrhenate after extraction of its brilliant green ion-pair with microcrystalline benzophenoneBurns D., Tungkananuruk N.1988Analytica Chimica Acta
   204(C),pp. 359-363
   10
   8The spectrophotometric determination of cobalt after extraction of tetramethylene-bis(triphenyl-phosphonium) tetrathiocyanatocobaltate(II) with microcrystalline benzophenoneBurns D., Tungkananuruk N.1986Analytica Chimica Acta
   182(C),pp. 219-223
   7
   9Aspects of the role of the solvent in solvent extraction spectrophotometric analysesBurns D., Jones J., Tungkananuruk N.1985Trends in Analytical Chemistry
   4(2)
   4
   10Derivative spectrophotometric determination of acetaminophen by the formation of [Fe(II)-(2,2′-bipyridyl)3]2+Burns D., Burns D., Tungkananuruk N., Kasemsumran S., Tungkananuruk K.2005Chemia Analityczna
   50(2),pp. 475-479
   3
   11Capability of vetiver grass (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) on wastewater treatment from fermented rice noodlePratumj C., Tungkananuruk N., Tungkananuruk K.2015Nature Environment and Pollution Technology
   14(1),pp. 113-118
   0
   12Spectrophotometric determination of tantalum by extraction as tetrabutylammonium hexathiocyanatotantalate(V)Burns D., Tungkananuruk N., Janewongpaisan S.2000Analytica Chimica Acta
   422(2),pp. 199-202
   0