Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Pathology), Tokyo University of Agriculture , JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  aflatoxinantagonist colonizationbacterial disease of sweet cornBiocontrolbioformulationBiological controlBroiler chickensCassavaCassava pulpcolony-PCRDisease of cornELISAeucalyptus diseasesExserohilum turcicumFeed formulaeFeedsfood safetygenetic diversityInduced systemic resistanceIngredientsISSRISSR markermycotoxinnorthern corn leaf blightP. syringae pv. syringaeplant disease managementprotective enzymespseudotheciareduced chemical applicationseedling qualitySetosphaeria turcicaSoybeansoybean diseasespecific 16S-23S rDNAspecific primersrfAA geneStemonastimulate secondary metabolite productionstrain diversityStress responseswarming motilitytwitching motilityUV mutagenesisกากมันสำปะหลังการผลิตพืชคุณภาพข้าวโพดข้าวฟ่างเขตกรรมความเสียหายของผลผลิตความหลากหลายของแมลงความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อค่าการย่อยได้ของไขมันค่าการย่อยได้ของโปรตีนจุลินทรีย์ถั่วเหลืองถั่วเหลืองฝักสดยูคาลิปตัสรคและแมลงศัตรูพืชของถั่วเหลืองระดับเศรษฐกิจระบบการจัดการโรคพืช ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมระยะอนุบาลราน้ำค้างข้าวโพดโรคโรคของข้าวโพดโรคของผักโรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน โรคข้าวโพดโรคถั่วเหลืองโรคที่สำคัญโรคใบจุดนูนโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเมล็ดพันธุ์โรคราน้ำค้าง ข้าวโพด การปลูกเชื้อโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังศัตรูพืชของถั่วเหลืองฝักสดสมรรถภาพการผลิตสายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตสารสกัดค้างคาวดำสารสกัดธรรมชาติสารสกัดพืชสารสกัดหนอนตายหยากสุกรสูตรจุลินทรีย์สูตรสำเร็จสูตรอาหารเสถียรภาพผลผลิตหนอนตายหยากหนอนใยผักอนูวิทยาข้าวโพดข้าวฟ่างอะฟลาท๊อกซินอัตราการตายอารักขาพืชอาหารปลอดภัยอาหารสัตว์แอสเปอร์จิลัส

  Interest

  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 104 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 70 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 54 เรื่อง (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1XagR, a luxR homolog, contributes to the virulence of Xanthomonas axonopodis pv. glycines to soybeanChatnaparat T., Prathuangwong S., Ionescu M., Lindow S.2012Molecular Plant-Microbe Interactions
  25(8),pp. 1104-1117
  44
  2Role of rpfF in virulence and exoenzyme production of Xanthomonas axonopodis pv. glycines, the causal agent of bacterial pustule of soybeanThowthampitak J., Shaffer B.T., Prathuangwong S., Loper J.E.2008Phytopathology
  98(12),pp. 1252-1260
  33
  3Global pattern of gene expression of Xanthomonas axonopodis pv. glycines within soybean leavesChatnaparat T., Prathuangwong S., Lindow S.2016Molecular Plant-Microbe Interactions
  29(6),pp. 508-522
  32
  4Mode of action of AgNO3 in maximizing vase life of Dendrobium 'Pompadour' flowersKetsa S., Piyasaengthong Y., Prathuangwong S.1995Postharvest Biology and Technology
  5(1-2),pp. 109-117
  28
  5Priming, signaling, and protein production associated with induced resistance by Bacillus amyloliquefaciens KPS46Buensanteai N., Yuen G.Y., Prathuangwong S.2009World Journal of Microbiology and Biotechnology
  25(7),pp. 1275-1286
  25
  6Xanthomonas axonopodis pv. glycines soybean cultivar virulence specificity is determined by avrbs3 homolog avrXglAthinuwat D., Prathuangwong S., Cursino L., Burr T.2009Phytopathology
  99(8),pp. 996-1004
  22
  7Lipopeptide surfactin produced by Bacillus amyloliquefaciens KPS46 is required for biocontrol efficacy against Xanthomonas axonopodis pv. glycinesPreecha C., Sadowsky M.J., Prathuangwong S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 84-99
  22
  8Bacillus amyloliquefaciens induced systemic resistance against bacterial pustule pathogen with increased phenols, phenylalanine ammonia lyase, peroxidases and 1,3-β-glucanases in soybean plantsPrathuangwong S., Buensanteai N.2007Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica
  42(2),pp. 321-330
  20
  9A pectate lyase homolog, xagP, in Xanthomonas axonopodis pv. glycines is associated with hypersensitive response induction on tobaccoKaewnum S., Prathuangwong S., Burr T.2006Phytopathology
  96(11),pp. 1230-1236
  18
  10Aggressiveness of Xanthomonas axonopodis pv. glycines isolates to soybean and hypersensitivity responses by other plantsKaewnum S., Prathuangwong S., Burr T.J.2005Plant Pathology
  54(3),pp. 409-415
  16
  11Sexual reproduction of setosphaeria turcica in natural corn fields in ThailandBunkoed W., Bunkoed W., Kasam S., Chaijuckam P., Yhamsoongnern J., Prathuangwong S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 175-182
  14
  12Flagella and Pili of Xanthomonas axonopodis pv. glycines are associated with motility, biofilm formation and virulence on soybeanAthinuwat D., Brooks S., Burr T.J., Prathuangwong S.2018Journal of Phytopathology
  166(7-8),pp. 590-600
  7
  13Complete genome sequences of Xanthomonas axonopodis pv. glycines isolates from the United States and Thailand reveal conserved transcription activator-like effectorsCarpenter S., Kladsuwan L., Han S., Prathuangwong S., Bogdanove A.2019Genome Biology and Evolution
  11(5),pp. 1380-1384
  5
  14Induction of disease and drought resistance in rice by Pseudomonas fluorescens SP007sPrathuangwong S., Chuaboon W., Chatnaparat T., Kladsuwan L., Shoorin M., Kasem S.2012Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  11(1 SPECIAL ISSUE),pp. 45-55
  2
  15Genes associated with production of flagella and a pectate lyase affect virulence and associated activities in Xanthomonas axonopodis pv. GlycinesChuaboon W., Chuaboon W., Athinuwat D., Kaewnum S., Burr T., Prathuangwong S.2014Thai Journal of Agricultural Science
  47(3),pp. 115-132
  1
  16Pectate lyase from Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 and associated pili transporter constitute a key virulence factorChuaboon W., Athinuwat D., Prathuangwong S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(1),pp. 42-53
  0