Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Plant Pathology), University of California at Riverside , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Plant Pathology), University of California at Riverside , สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  73140amino acid sequenceArticleaubergineBangkok 10900begomovirusBemisia tabaci transmissionbiolisticBiosafetyBiotech cropbiotechnologycapsicumCapsicum chlorosis virusCeratothripoides claratrischillichilli peppercitrus plantCitrus viroidCLVdCoat proteincoat protein (CP gene)Coat protein genecontrolled studyCPcrossCTVCucumber mosaic viruscultivarDetectionDiagnosisDNA sequenceDNA-binding domainEscherichia coliFaculty of Agriculture Kamphaeng Saenfield cornGeminivirusgene segregationgene stackingGMOs เทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพhigh throughput sequencinghybridomaimmunoassayinoculationKamphaeng Saen CampusMaizeMDMVmolecular diagnosisMonoclonal antibodyNakhon PathomnecrosisNIbnonhumanNSs genenucleocapsid protein geneokrapepperphylogenyphytoplasmapolymerase chain reactionprotein expressionPRSVPummelorecombinant coat proteinrecombinant proteinreplicase generesistanceRT-LAMPRT-PCRSCMV-MDBsensitivity and specificitysequence homologysquashSquash leaf curl China virusSugarcaneSugarcane mosaic virusSugarcane mosaic virus strain MDBsurveysweet cornsymptomsTAS-ELISAThailand Thailand ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Department of Plant pathologyThailand ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900 Center of Excellence on Agricultural Biotechnology : (AG-BIO/PERDO-CHE)Thrips palmiThrips palmi and Ceratothripoides claratristobacco leaf curl New Delhi virustobacco leaf curl Yunnan virustomatoTomato necrotic ringspot virustomato necrotic ringspot virus (TNRV)tomato yellow leaf curl Thailand virustomato yellow leaf curl virusTospovirusข้าวโพดความปลอดภัยทางชีวภาพชุดตรวจโรคพืช ศัตรูพืชเชื้อZucchini yellow mosaic virus (ZYMV)เทคนิค Reverse transcription-loop mediated isothermal amplification (RT-LAMP)เทคโนโลยีชีวภาพพืชวงศ์แตง

  Interest

  การผลิตพันธุ์พืชปราศจากเชื้อไวรัส, การสร้างพืชต้านทานโรคโดยพันธุวิศวกรรม, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2543 - พ.ย. 2545 หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Tomato necrotic ringspot virus, a new tospovirus isolated in ThailandSeepiban C., Gajanandana O., Attathom T., Attathom S.2011Archives of Virology
  156(2),pp. 263-274
  41
  2Detection and characterization of a phytoplasma associated with annual blue grass (Poa annua) white leaf disease in southern ItalyLee I., Pastore M., Vibio M., Danielli A., Attathom S., Davis R., Bertaccini A.1997European Journal of Plant Pathology
  103(3),pp. 251-254
  32
  3Molecular characterization of tomato-infecting begomoviruses in ThailandSawangjit S., Chatchawankanphanich O., Chiemsombat P., Attathom T., Dale J., Attathom S.2005Virus Research
  109(1),pp. 1-8
  21
  4Cloning and sequence analysis of coat protein gene for characterization of sugarcane mosaic virus isolated from sugarcane and maize in ThailandGemechu A., Chiemsombat P., Attathom S., Reanwarakorn K., Lersrutaiyotin R.2006Archives of Virology
  151(1),pp. 167-172
  19
  5Molecular taxonomy of a new potyvirus isolated from chilli pepper in ThailandChiesombat P., Sae-Ung N., Attathom S., Patarapuwadol S., Siriwong P.1998Archives of Virology
  143(10),pp. 1855-1863
  13
  6Development and application of triple antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assays for begomovirus detection using monoclonal antibodies against Tomato yellow leaf curl Thailand virusSeepiban C., Charoenvilaisiri S., Warin N., Bhunchoth A., Phironrit N., Phuangrat B., Chatchawankanphanich O., Attathom S., Gajanandana O.2017Virology Journal
  14(1)
  13
  7A new tospovirus species infecting Solanum esculentum and Capsicum annuum in ThailandChiemsombat P., Sharman M., Srivilai K., Campbell P., Persley D., Attathom S.2010Australasian Plant Disease Notes
  5(1),pp. 75-78
  7
  8Possible recombination of tomato-infecting begomoviruses in ThailandSawangjit S., Chatchawankanphanich O., Chiemsombat P., Attathom T., Dale J., Attathom S.2005Journal of General Plant Pathology
  71(4),pp. 314-318
  6
  9The N-terminal 62 amino acid residues of the coat protein of Tomato yellow leaf curl Thailand virus are responsible for DNA bindingPitaksutheepong C., Vimoltat A., Nathwong B., Attathom S.2007Journal of General Plant Pathology
  73(1),pp. 72-75
  5
  10Revised protocols for high efficient transformation and regeneration of somatic embryos of papaya (Carica papaya L.)Romyanon K., Boonthum M., Attathom S.2007Acta Horticulturae
  740,pp. 147-152
  3
  11Small scale field testing of PRSV resistance in transgenic papaya line KN116/5Phironrit N., Chowpongpang S., Warin N., Bhunchoth A., Attathom S.2007Acta Horticulturae
  740,pp. 169-176
  3
  12Resistance of R5 transgenic papaya to papaya ringspot virusArlai C., Arlai C., Patarapuwadol S., Attathom S.2014Thai Journal of Agricultural Science
  47(4),pp. 235-240
  0