Award

Award
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564
Branch
-
Doner
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
นานาชาติ
Obvious
-
Received
27 ตุลาคม 2023
Related Link
-