รายละเอียดโครงการ

Outputs

Conference

# Conference
1 ธนกร พรมโคตรค้า, Mr.Piyapong Sriwongras, Assistant Professor, Dr.Supakit Sayasoonthorn, Associate Professor, Dr.Raksak Sermsak, Assistant Professor, Mr.Anusron Chueasamat, Lecturer, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, "การทดสอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักด้วยวิธีการอะคูสติกอีมิสชั่น", การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined
2 ธนกร พรมโคตรค้า, นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักด้วยวิธีการอะคูสติกอีมิสชั่น", การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined

API url