รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Journal
1 เกียรติศักดิ์ บุญเดช, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Dr.Supakit Sayasoonthorn, Associate Professor, "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและระบุตำแหน่งในการติดตามการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 142 - 154
2 เกียรติศักดิ์ บุญเดช, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและระบุตำแหน่งในการติดตามการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 142 - 154

Conference

# Internation Conference
1 Ananta Srisuphab, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Piyanuch Silapachote, นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, นายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, Thanwadee Sunetnanta, "Illegal Logging Listeners Using IoT Networks", 2020 IEEE REGION 10 CONFERENCE (TENCON), ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2020, หน้า undefined - undefined
2 Ananta Srisuphab, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Piyanuch Silapachote, Mr.Kitipong Tangkit, Lecturer, Mr.Ponthep Meunpong, Associate Professor, Thanwadee Sunetnanta, "Illegal Logging Listeners Using IoT Networks", 2020 IEEE REGION 10 CONFERENCE (TENCON), ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2020, หน้า undefined - undefined

API url