รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2017
  • ลักษณะโครงการ: โครงการเดี่ยว
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

API url