รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2015
  • ลักษณะโครงการ: โครงการเดี่ยว
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Karl Stampfer, "Assessment for Improvement: Harvesting Operations in Small-Scale Forest on Thai Steep Terrain", Small-scale Forestry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - มิถุนายน 2018, หน้า 259 - 276
2 Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Karl Stampfer, "Assessment for Improvement: Harvesting Operations in Small-Scale Forest on Thai Steep Terrain", Small-scale Forestry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - มิถุนายน 2018, หน้า 259 - 276
3 Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Tomi Kaakkurivaara, "Productivity and Cost Analysis of Three Timber Extraction Methods on Steep Terrain in Thailand", Croatian Journal of Forest Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018 - undefined NaN, หน้า 213 - 221
4 ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Tomi Kaakkurivaara, "Productivity and Cost Analysis of Three Timber Extraction Methods on Steep Terrain in Thailand", Croatian Journal of Forest Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018 - undefined NaN, หน้า 213 - 221

Conference

# Internation Conference
1 Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, "Feasibility study of timber harvesting systems on steep terrain in Thailand", Forest engineering: Making a positive contribution 48th International Symposium on Forestry Mechanization, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ตุลาคม - ตุลาคม 2015, หน้า undefined - undefined
2 ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feasibility study of timber harvesting systems on steep terrain in Thailand", Forest engineering: Making a positive contribution 48th International Symposium on Forestry Mechanization, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ตุลาคม - ตุลาคม 2015, หน้า undefined - undefined
3 Dr.khanchai prasanai, Assistant Professor, Mamoru Kanzaki, "Reduced Impact Logging for Sustainable Forest Plantation Management: A case study at the Royal Agricultural Station Angkhang in Chiangmai Province", Exploring Academic Frontiers for a Sustainable Future: Challenges for Japan-ASEAN Research Collaboration, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ธันวาคม - ธันวาคม 2016, หน้า undefined - undefined
4 ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Mamoru Kanzaki, "Reduced Impact Logging for Sustainable Forest Plantation Management: A case study at the Royal Agricultural Station Angkhang in Chiangmai Province", Exploring Academic Frontiers for a Sustainable Future: Challenges for Japan-ASEAN Research Collaboration, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ธันวาคม - ธันวาคม 2016, หน้า undefined - undefined
# Conference
1 ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสำหรับการลำเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
2 Dr.khanchai prasanai, Assistant Professor, Dr.Supattra Thueksathit, Assistant Professor, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, วาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, มกราคม - มกราคม 2017, หน้า undefined - undefined
3 ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, มกราคม - มกราคม 2017, หน้า undefined - undefined
4 Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, "รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสำหรับการลำเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined

API url