Search Result of "teak plantation"

About 96 results
Img

งานวิจัย

การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสักวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจครง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Teak Log Grading for Teak Plantation in Lao PDR

ผู้แต่ง:ImgDouangta Bouaphavong, ImgMr.Songklod Jarusombuti, Associate Professor, ImgDr.Teera Veenin, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345