Search Result of "suckling pigs"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยร่วมฮูเวฟาร์มา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)