Search Result of "simplified two-dimensional"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แบบจำลองยูนิตเซลแบบสองมิติที่ถูกทำให้ง่ายสำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉือนแบบขวางของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบคล้ายโครงยึดสามมิติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง Sandwich Structure, วิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Digital Signal Processing, speech Technology, Speech Analysis and Synthesis

Resume