Search Result of "response surface methodology"

About 309 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรยากร นกแก้ว, Imgมัลลิกา ตะพานวงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การหาจุดเหมาะสมของการชุบสังกะสีโดยวิธีตอบสนองที่พื้นผิว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...