Search Result of "planter"

About 58 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยใช้วัสดุปลูกข้อตาอ้อยแบบไม่เพาะกล้า (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Performance test of sugarcane planter with minimum tillage at different densities of sugarcane leaf residues

ผู้แต่ง:ImgMr.SOMPOT KHOMKAEW, ImgBunyawanihakul, P., ImgDr.Isara Chaorakam,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development of a Cassava Planter: A Preliminary Experiment in Soil Bin

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanrat Abdullakasim, Assistant Professor, Imgนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Design and Development of a No-tilled Sugarcane Planter Model FM.44 (NRCT-KU)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratana Tangwongkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Design and Development of a No-tilled Sugarcane Planter Model FM.44 (NRCT-KU)

ผู้แต่ง:ImgMr.Pulprasert Piya-anant, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
123