Search Result of "orchids"

About 187 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนายธนภูมิ มณีบุญ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910