Search Result of "heteorgeneous data analysis"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การล้มเหลวของระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume