Search Result of "fluorescent chemosensor"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเรืองแสง

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic Chemistry : Synthysis

Resume