Search Result of "binary digital sum"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ค่าเฉลี่ยของผลคูณของดีรีเคลของผลบวกเลขฐานสอง (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.teerapat srichan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

สูตรผลบวกแบบใหม่ของฟังก์ชันเลขคณิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ธีรภัทร ศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีจำนวน

Resume