Search Result of "anti-oxidative activity"

About 3 results
Img

ที่มา:นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7-8 สิงหาคม 2555)

หัวเรื่อง:การทำบริสุทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โครงฏารย่อย ในชุดโครงการเรื่องการจัดการปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย

Img
Img

Researcher

ดร. ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์เทคโนโลยี , การดัดแปรน้ำมัน , การสกัดสารชีวภาพ

Resume