Search Result of "Zhang, G"

About 210 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ Cyatheaceae Marsileaceae และ Ophioglosaceae ในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Visualization Analysis for 3D Big Data Modeling

ผู้แต่ง:ImgTianChi Zhang, ImgJing Zhang, ImgJianPei Zhang, ImgHaiWei Pan, ImgMr.Kathawach Satianpakiranakorn, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Toxicology, Applied Pharmacology, Mycotoxins, Drug Residues

Resume

Img

งานวิจัย

การควบคุมการเกิดอิพิไฟต์บนสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri ด้วยสารสกัดชีวภาพจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุนิสา เครือทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Image Processing , Computer Vision

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยา, พิษวิทยา, Veterinary Clinical Pharmacology, Mycotoxicology, arcinogenesis (Protective agents for Cancer in Experimental Animals), Veterinary Toxicopathology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri (Xia & Abbott), Abbott, Zhang & Xia ร่วมกับปลานิล สีแดง Oreochromis miloticus (Linn.)

ผู้เขียน:Imgวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดม สิทธิภู่ประเสริฐ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุจินต์ ดีแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion Property (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCuiwei Du, ImgDawei Zhang, ImgGaohong Yu, ImgLuyao Huang, ImgMin Zhu, ImgMing Chen, ImgWenchuan Tang

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The map-based sequence of the rice genome

ผู้แต่ง:ImgMatsumoto, T, ImgWu, JZ, ImgKanamori, H, ImgKatayose, Y, ImgFujisawa, M, ImgNamiki, N, ImgMizuno, H, ImgYamamoto, K, ImgAntonio, BA, ImgBaba, T, ImgSakata, K, ImgNagamura, Y, ImgAoki, H, ImgArikawa, K, ImgArita, K, ImgBito, T, ImgChiden, Y, ImgFujitsuka, N, ImgFukunaka, R, ImgHamada, M, ImgHarada, C, ImgHayashi, A, ImgHijishita, S, ImgHonda, M, ImgHosokawa, S, ImgIchikawa, Y, ImgIdonuma, A, ImgIijima, M, ImgIkeda, M, ImgIkeno, M, ImgIto, K, ImgIto, S, ImgIto, T, ImgIto, Y, ImgIto, Y, ImgIwabuchi, A, ImgKamiya, K, ImgKarasawa, W, ImgKurita, K, ImgKatagiri, S, ImgKikuta, A, ImgKobayashi, H, ImgKobayashi, N, ImgMachita, K, ImgMaehara, T, ImgMasukawa, M, ImgMizubayashi, T, ImgMukai, Y, ImgNagasaki, H, ImgNagata, Y, ImgNaito, S, ImgNakashima, M, ImgNakama, Y, ImgNakamichi, Y, ImgNakamura, M, ImgMeguro, A, ImgNegishi, M, ImgOhta, I, ImgOhta, T, ImgOkamoto, M, ImgOno, N, ImgSaji, S, ImgSakaguchi, M, ImgSakai, K, ImgShibata, M, ImgShimokawa, T, ImgSong, JY, ImgTakazaki, Y, ImgTerasawa, K, ImgTsugane, M, ImgTsuji, K, ImgUeda, S, ImgWaki, K, ImgYamagata, H, ImgYamamoto, M, ImgYamamoto, S, ImgYamane, H, ImgYoshiki, S, ImgYoshihara, R, ImgYukawa, K, ImgZhong, HS, ImgYano, M, ImgSasaki, T, ImgYuan, QP, ImgShu, OT, ImgLiu, J, ImgJones, KM, ImgGansberger, K, ImgMoffat, K, ImgHill, J, ImgBera, J, ImgFadrosh, D, ImgJin, SH, ImgJohri, S, ImgKim, M, ImgOverton, L, ImgReardon, M, ImgTsitrin, T, ImgVuong, H, ImgWeaver, B, ImgCiecko, A, ImgTallon, L, ImgJackson, J, ImgPai, G, ImgVan Aken, S, ImgUtterback, T, ImgReidmuller, S, ImgFeldblyum, T, ImgHsiao, J, ImgZismann, V, ImgIobst, S, Imgde Vazeille, AR, ImgBuell, CR, ImgYing, K, ImgLi, Y, ImgLu, TT, ImgHuang, YC, ImgZhao, Q, ImgFeng, Q, ImgZhang, L, ImgZhu, JJ, ImgWeng, QJ, ImgMu, J, ImgLu, YQ, ImgFan, DL, ImgLiu, YL, ImgGuan, JP, ImgZhang, YJ, ImgYu, SL, ImgLiu, XH, ImgZhang, Y, ImgHong, GF, ImgHan, B, ImgChoisne, N, ImgDemange, N, ImgOrjeda, G, ImgSamain, S, ImgCattolico, L, ImgPelletier, E, ImgCouloux, A, ImgSegurens, B, ImgWincker, P, ImgD'Hont, A, ImgScarpelli, C, ImgWeissenbach, J, ImgSalanoubat, M, ImgQuetier, F, ImgYu, Y, ImgKim, HR, ImgRambo, T, ImgCurrie, J, ImgCollura, K, ImgLuo, MZ, ImgYang, TJ, ImgAmmiraju, JSS, ImgEngler, F, ImgSoderlund, C, ImgWing, RA, ImgPalmer, LE, Imgde la Bastide, M, ImgSpiegel, L, ImgNascimento, L, ImgZutavern, T, ImgO'Shaughnessy, A, ImgDike, S, ImgDedhia, N, ImgPreston, R, ImgBalija, V, ImgMcCombie, WR, ImgChow, TY, ImgChen, HH, ImgChung, MC, ImgChen, CS, ImgShaw, JF, ImgWu, HP, ImgHsiao, KJ, ImgChao, YT, ImgChu, MK, ImgCheng, CH, ImgHour, AL, ImgLee, PF, ImgLin, SJ, ImgLin, YC, ImgLiou, JY, ImgLiu, SM, ImgHsing, YI, ImgRaghuvanshi, S, ImgMohanty, A, ImgBharti, AK, ImgGaur, A, ImgGupta, V, ImgKumar, D, ImgRavi, V, ImgVij, S, ImgKapur, A, ImgKhurana, P, ImgKhurana, P, ImgKhurana, JP, ImgTyagi, AK, ImgGaikwad, K, ImgSingh, A, ImgDalal, V, ImgSrivastava, S, ImgDixit, A, ImgPal, AK, ImgGhazi, IA, ImgYadav, M, ImgPandit, A, ImgBhargava, A, ImgSureshbabu, K, ImgBatra, K, ImgSharma, TR, ImgMohapatra, T, ImgSingh, NK, ImgMessing, J, ImgNelson, AB, ImgFuks, G, ImgKavchok, S, ImgKeizer, G, ImgLlaca, ELV, ImgSong, RT, ImgTanyolac, B, ImgYoung, S, ImgIl, KH, ImgHahn, JH, ImgSangsakoo, G, ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, Imgde Mattos, LAT, ImgZimmer, PD, ImgMalone, G, ImgDellagostin, O, Imgde Oliveira, AC, ImgBevan, M, ImgBancroft, I, ImgMinx, P, ImgCordum, H, ImgWilson, R, ImgCheng, ZK, ImgJin, WW, ImgJiang, JM, ImgLeong, SA, ImgIwama, H, ImgGojobori, T, ImgItoh, T, ImgNiimura, Y, ImgFujii, Y, ImgHabara, T, ImgSakai, H, ImgSato, Y, ImgWilson, G, ImgKumar, K, ImgMcCouch, S, ImgJuretic, N, ImgHoen, D, ImgWright, S, ImgBruskiewich, R, ImgBureau, T, ImgMiyao, A, ImgHirochika, H, ImgNishikawa, T, ImgKadowaki, K, ImgSugiura, M,

วารสาร:

Img

12345678910...