Search Result of "Yu, X."

About 213 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ของแข็ง, ความบกพร่องในสารกึ่งตัวนำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกในสูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...