Search Result of "Wei Liu"

About 7 results
Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาวิธีการทดสอบการกัดกร;อนโดยบรรยากาศของเหล็กกลBาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทางทะเล

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแข็งสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมทางทะเลและทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ งบ2562 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (5)