Search Result of "Suthicha Chinnabutr"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characterizing the rheological properties of ethylcellulose-beeswax oleogel to enhance carotenoids stability

ผู้แต่ง:ImgSuthicha Chinnabutr , ImgDr.Montip Chamchong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาความคงตัวของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอนุภาคไขมันแข็ง: กรณีศึกษาสารแคโรทีนอยด์จากฟักข้าวในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลิปบาล์ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา ชิณบุตร

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume