Search Result of "Supap Monkolprasit"

About 9 results
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Electric Rays Found In Thailand)

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seven species of Electric rays ( Family Torpedinidae ) are found in Thai waters ; five species are of the genus Narcine, they are Narcine brunnea Annandale, N. prodorsalis Bessednov, N. timlei ( Bloch and Schneider ), N. indica Henle, and N. maculate ( Shaw ). One species each of the genera Narke and Temera, that is Narke dipterygia ( Bloch and Schneider ) and Temera hardwickii Gray.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 3, Jul 90 - Sep 90, Page 388 - 397 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Aquarium Fishes in Thailand)

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ นับเป็นงานอดิเรกที่ให้ความเพลิดเพลิน และความรู้แก่ผู้เลี้ยง ทั้งยังเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างสูงให้แก่นักเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งจำหน่าย เมืองไทยอยู่ในโซนร้อนของโลก เป็นย่านที่มีพันธุ์ปลาสวยงามต่าง ๆ อยู่มาก ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ประเทศในโซนหนาวก็นิยมที่จะนำปลาจากโซนร้อนไปเลี้ยง เนื่องจากปลาในโซนร้อนมีสีสัน และลวดลายสวยงามแปลกตา จะเห็นได้จากการสั่งซื้อปลาจากเมืองไทยไปมาก จนกระทั่งปลาบางชนิดที่จับจากแหล่งธรรมชาติ และยังไม่สามารถที่จะนำมาเพาะพันธุ์ได้ในที่เลี้ยง ต้องถูกจับไปมาก ปริมาณจึงลดลงจนเกือบจะหาไม่ได้ในขณะนี้ จึงเป็นที่น่าเสียดายหากปลาเหล่านี้ต้องสูญพันธุ์ไป ด้วยเหตึนี้ ปลาจากต่างประเทศ ทั้งปลาน้ำจืด และปลาทะเล ที่มีผู้สั่งเข้ามาเลี้ยงเพื่อให้ขยายพันธุ์แล้วไม่สำเร็จ ก็มีมากและตายไปในที่สุด ชนิดใดที่เลี้ยงง่าย ทนทาน สามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ก็จะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป ราคาที่ซื้อขายแต่เดิมที่สั่งเข้ามาจะสูงมาก เมื่อมีการขยายพันธุ์แพร่หลายทำให้ราคาถูกลงไป ส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ำจืดเท่านั้น

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 008, Issue 2, Jul 74 - Dec 74, Page 117 - 145 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Notes on Tetraodon somphongsi Klausewitz, 1957 a Puffer Fish from Thailand (Pisces, Tetreaodontidae))

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit, Imgสืบสิน สนธิรัตน, Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A Red-eyes Puffer (Tetraodon somphongsi Klausewitz) is not commonly found fish. It was identified and given the specific name by Dr. von W. Klausewitz to honor the late MR.Somphongs Lekaree, had exported aqusrium fishes from Thailand to Germany. The local name of this aquarium fish in Thai is “Pla Pak-pao Ta-dang”. The diagnostic characters and the details of this species are given in this paper.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 007, Issue 1, Jan 73 - Jan 73, Page 32 - 34 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : SYSTEMATIC STUDIES OF CORAL REEF FISHES FROM THE INDIAN OCEAN, PHUKET (THAILAND) )

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit, Imgสืบสิน สนธิรัตน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An investigation of coral reef-fish fauna was performed from December 1976 to January 1978, around Phuket and several small offshore islands in the Indian ocean. Simple fishing methods were applied in the water less than 10 meters deep at mean tide. There were 230 species of 93 genera found in these locations. Collections included 36 families, most of which inhabited coral heads and crevices of the rocky bottom. The fauna, however, was composed of both resident and non-resident forms. The most common residents were from the families: Pomacentridae, Chaetodontidae, Labridae, Serranidae, Acanthuridae and Lutianidae. A complete collection of all the species inhabited the areas investigated was not possible, because of collecting and identification difficulties.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 11, Issue 1, May 80 - Dec 99, Page 1 - 16 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : THE FISHES OF THE LEIOGNATHID GENUS Secutor, WITH THE DESCRIPTION OF A NEW SPECIES FROM THAILAND)

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 6, Issue 1, Mar 73 - Dec 99, Page 10 - 17 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Studies on Food and Feeding Habits of Some Coral Reef Fishes from Ko Khang Khao (Chonburi Province))

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit, ImgMarnope Kharnjanaburangkoon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The study of food and feeding habits of some coral fishes had been conducted twice, one in August and the other in December 1983. Fish specimens were caught by handline method from coral reef areas of Ko Khang Khao in Chonburi Province. Two collections were made; sixty two specimens of fourteen species were examined. Most of them were carnivores; their food were classified into five major groups : they were mollusks, crustaceans, echinoderms, fishes and marine algae. Teeth of many fishes were considerably very strong, they were found on premaxilla, mandible and pharynx. Most of major animal food were covered with hard shells and skeletons. Some examined fish specimens were found with no food in the digestive tracts.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 1, Jan 88 - Mar 88, Page 24 - 31 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Additional Descriptive Material on Botia sidthimunki Klausewith, 1959 from Thailand (Pisces, Cobitidae))

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit, Imgสืบสิน สนธิรัตน, Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

“Pla Muh Aree”, Botia sidthimunki Klausewith, is a of loaches found in Thailand. It was first described in 1959 by Dr. von W. Klausewitz. The systematic work of an additional material on this species was conducted at the Kasetsart University Museum of Fisheries.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 007, Issue 1, Jan 73 - Jan 73, Page 30 - 31 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : FISH COMPOSITION AND FOOD HABITS IN MANGROVE FORESTS AT PHANG-NGA BAY AND BAN DON BAY, THAILAND)

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study of Mangrove ecosystem of undisturbed and disturbed areas involved sites at Phang-nga and Ban Don Bays respectively. The number of fish species at Phang-nga Bay was higher than that of Ban Don Bay. There were 40 families, 82species, collected from Phang-nga Bay while 26 families, 50 species were collected from Ban Don Bay. The average fish productivity at Ban Don Bay during dry season (March, 1993) was 0.2758 gm/m2. There was only one determination of fish productivity of Phang-nga Bay (February, 1994), the average productivity was 0.2151 gm/m2. The eating habit of some fish from both bays were studied. Stomach contents of thirty-two species were examined. Most specimens of fishes were relatively small, in immature stages of life, none of them proved to be strictly herbivorous, eighteen species (56.25%) were carnivorous while thirteen species(40.63%) were considered omnivorous. One eel was found with an empty stomach. Eleven of the thirty-two species were found to have detritus in the stomach content.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 20, Issue 1, May 94 - Dec 99, Page 1 - 23 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : SYSTEMATIC STUDIES OF CORAL-CODS (SERRANIDAE) FROM THE ANDAMAN SEA (PHUKET PROVINCE) THAILAND)

ผู้เขียน:ImgSupap Monkolprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Phuket Province is located on Phuket island, the largest island of Thailand, it also includes twenty-six small islands, they are in the Andaman Sea. Fish fauna in those islands are more or less rich and diverse in different areas of study. One of the most interesting groups is Serranids, the coral-cods family. They are recognized as being abundant in tropical seas. Most of them are edible and several are ornamental species. Thirty-seven species so far were collected in the water around Phuket and adjacent islands. There are eleven genera, they are: Anthias, Anyperodon, Cephalopholis, Cromileptes, Diploprion, Epinephelus, Grammistes, Plectropoma, Pogonoperca, Promicrops and Variola. Some nine of eleven genera have only one species of each. Four species of the serranids are found to be new records of fish fauna from Thai-waters.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 14, Issue 1, May 83 - Dec 99, Page 1 - 12 |  PDF |  Page