Search Result of "Sunscreen"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงโครงสร้างของสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมตและไดเบนโซอิลมีเธน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์