Search Result of "Songkhla"

About 176 results
Img

งานวิจัย

การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสวนสัตว์สงขลา (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:TIChE International Conference 2011, 10-11 November, 2011 Hat Yai, Songkhla, Thailand

หัวเรื่อง:Modeling of Photo fermentative Hydrogen Production: Modified Gompertz Model Approach

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา จ.สงขลา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เทศบาลนครสงขลา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
123456789