Search Result of "Song, Y."

About 240 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างสรรค์บทเพลงรักอาเซียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลวิธีการบรรเลงจะเข้ในเพลงเดียวทะแย 3 ชั้น (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.Narong Khianthongkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ของวิธีห่อผลต่อคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสอง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kawit Wanichkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...