Search Result of "Sesame"

About 139 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันงา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุขสันต์ พันธ์ทอน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567