Search Result of "Seamless Transition"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

A Seamless Transition Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems

ผู้แต่ง:Imgวุฒิวงศ์ จันทะสอน, ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Seamless Transitions Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems

ผู้แต่ง:ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor, Imgนายวุฒิวงศ์ จันทะสอน,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

อินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle

Resume