Search Result of "Sattabonggot"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเจริญของรังไข่บัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์และสัตตบงกชหลังจากการถ่ายละอองเรณูแบบผสมข้าม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Anatomy, Medicinal Plants

Resume