Search Result of "Sakapas Saengchai"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้านครหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารการจัดการด้านการตลาด, การจัดการสมัยใหม่

Resume