Search Result of "Rojas, L."

About 14 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lithographic fabrication of soda-lime glass based microfluidics

ผู้แต่ง:ImgRojas, L., ImgNorarat, R., ImgNapari, M., ImgKivistรถ, H., ImgDr.Orapin Chienthavorn, Associate Professor, ImgWhitlow, H.J.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Sustainable human resource management and job satisfaction—Unlocking the power of organizational identification: A cross-cultural perspective from 54 countries

ผู้แต่ง:ImgAgnieszka Wojtczuk-Turek, ImgDariusz Turek, Img Fiona Edgar, ImgHoward J. Klein, Img Janine Bosak, ImgBelgin Okay-Somerville, ImgNa Fu, ImgSabine Raeder, ImgPawe? Jurek, ImgAnna Lupina-Wegener, ImgZuzana Dvorakova, ImgFrancisca Guti?rrez-Crocco, ImgAleksandra Kekkonen, ImgPedro I. Leiva, ImgLenka Mynarikova, ImgMercedes S?nchez-Apell?niz, ImgImran Shafique, ImgBassam Samir Al-Romeedy, ImgSerena Wee, ImgPatrick Dunlop, ImgFlorence Stinglhamber, ImgGa?tane Caesens, ImgAdriana Caldana, ImgMarina Greghi Sticca, ImgValentin Vasilev, Img Martin Lauzier, ImgGuillaume Desjardins, ImgGangfeng Zhang, Img Le Tan, ImgLady Brigitte Galvez-Sierra, ImgErico Renter?a P?rez, ImgSrecko Goic, ImgIvana Tadic, ImgDagmar Charv?tov?, ImgMarek Botek, ImgDorthe H?j Jensen, Img Dayamy Lima Rojas, ImgSegundo Gonzalo Pazmay Ramos, ImgPiret Masso, ImgMaria J?rlstr?m, ImgNicolas Gillet, Img Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, ImgMaia Robakidze, ImgKhatuna Martskvishvili, ImgAngela R. Dorrough, ImgMarc Jekel, ImgCarolin H?ffner, ImgA. Timur Sevincer, Img Elias Kodjo Kekesi, ImgCollins Badu Agyemang, ImgEleni Apospori, ImgJerin Jose, ImgAlice Salendu, ImgArum Etikariena, ImgHarry Susianto, ImgBertina Sjabadhyni, ImgShera Malayeri, Img Masoumeh Seydi, ImgMary Kinahan, ImgAlon Lisak, ImgMarco Giovanni Mariani, ImgMarco Salvati, ImgSilvia Moscatelli, ImgEleonora Crapolicchio, ImgClaudia Manzi, ImgAkihito Shimazu, ImgHiroshi Ikeda, ImgRita Zukauskiene, ImgGoda Kaniusonyte, Img Gottfried Catania, ImgMary Anne Lauri, Img Sergio Manuel Madero G?mez, ImgDenise Fernando, ImgKlaske Veth, Img Sandesh Dhakal , ImgNataliya Podgorodnichenko, ImgAbiodun Lawal, ImgMarius Duhovic Hafstad, ImgAna Reategui, ImgOswaldo Morales Trist?n, ImgDivina M. Edralin, ImgSusana Schmitz , ImgJoana Neto, ImgF?lix Neto, ImgBoris Popov, ImgJasna Milosevic Dordevic, ImgVladimir Mihic, ImgAnna Kalistova, ImgIvana Piterova, Img Claude-H?l?ne Mayer, ImgMar?a Jos? Charlo Molina, ImgRuwan Ranasinghe, ImgTesora Nakchedi-Ooft, Img Sobhie Rosita, ImgM?sli Matteo, Imgอ.ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, ImgMs.Narumol Petchthip, Assistant Professor, ImgSerdar Karabati, ImgG?l?in Akbas, ImgBeril Turkoglu, ImgTetiana Shkoda, ImgOleksandr Savych, Img Magdalena Mosanya, ImgPablo P?rez de Le?n, Img Javier Labarthe-Carrara, ImgCeri Phelps, ImgKatie Sullivan, ImgPaul Hutchings, ImgDariusz Danilewicz, Img Rafa? ?ab?dzki,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

นางสาว สุธิดา สัตยากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Built environment and human health, Sustainable built environment, Asian and Southeast Asian architectural study

Resume

Img

Researcher

ดร. สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชนและการออกแบบชุมชนเมือง Community Development and Urban Design, กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม Participatory design, Architecture and Empowerment, Social Housing, Co-operative Housing

Resume

Img

Researcher

ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก, การออบแบบสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว นฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล (Psychology of Individual Differencest , การจัดการความขัดแย้งในองค์การ (•Organizational Conflict Management), การพัฒนาองค์การ (Organizational Development)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์ การแยกสารทางเคมี , เคมีสิ่งแวดล้อม, Monolithic materials, Microfluidic device

Resume

Img

Researcher

ดร. สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Historic Preservation, History/Theory , Architectural Development, Relationship between old and new built environment, historical, cultural and social issues in architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Pattern Analysis, Image Processing, Multimedia, Pattern Recognition, Feature Selection

Resume