Search Result of "Regulators"

About 97 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345