Search Result of "Program Evaluation"

About 66 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินภายในโครงการเครือข่ายงานธรรมเพื่อวิถีสุขภาวะทางปัญญา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234