Search Result of "Pisacha Srinuan"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

SWAP : Scalable Web Application Platform on a Cloud

ผู้แต่ง:ImgPisacha Srinuan, ImgDr.Putchong Uthayopas, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาซอฟต็แวร์สำหรับจัดการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)