Search Result of "Physic Nut, Jatropha curcas"

About 124 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดสบู่ดำ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Prasart Kermanee, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Occurrence of Tetraploidy in Colchicine-treated physic nut (Jatropha curcas Linn.)

ผู้แต่ง:ImgMr.Rojrawee Piromya, ImgDr.Prasart Kermanee, Associate Professor,

วารสาร:

Img

1234567