Search Result of "Physic Nut, Jatropha curcas"

About 123 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Imgรศ.ดร. นวลฉวี เวชประสิทธิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Seed Development on Seed Quality of Physic Nut (Jatropha curcas Linn.)

ผู้แต่ง:ImgDr.Dr. Supranee Ngamprasitthi, ImgSunanta Juntakool, ImgIsara Sooksatan, ImgSutevee Sukprakarn, ImgSombun Techapinyawat,

วารสาร:

1234567