Search Result of "Phosphorus"

About 343 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phosphorus accumulation in wetland for food processing wastewater treatment

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam, Lecturer, ImgSaroj Klangkongsup,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 11 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนาคต

Img

งานวิจัย

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในชุดดินอยุธยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...