Search Result of "Pedro, M"

About 31 results
Img

งานวิจัย

ไบโอเมตริซ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Hugo Pedro Proen?a

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, ImgHugo Pedro Proen?a

แหล่งทุน:Portuguese Fundation para a Ciencia e a Tecnologia(FCT)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

International scientists formulate a roadmap forinsect conservation and recovery

ผู้แต่ง:ImgJeffrey A. Harvey, ImgRobin Heinen, ImgInge Armbrecht, ImgYves Basset, ImgJames H. Baxter-Gilbert, ImgT. Martijn Bezemer, ImgMonika B?hm, ImgRiccardo Bommarco, ImgPaulo A.V. Borges, ImgPedro Cardoso, ImgViola Clausnitzer, ImgTara M. Cornelisse, ImgElizabeth E. Crone, ImgMarcel Dicke, ImgKlaas Douwe B Dijkstra, ImgLee A. Dyer, ImgJacintha Ellers, ImgThomas Fartmann, ImgMatthew Lewis Forister, ImgMichael J. Furlong, ImgAndres Garcia-Aguayo, ImgJustin Gerlach, ImgRieta Gols, ImgDave Goulson, ImgJan Christian Habel, ImgNick M. Haddad, ImgCaspar A. Hallmann, ImgS?rgio S. Henriques, ImgMarie E. Herberstein, ImgAxel Hochkirch, ImgAlice Catherine Hughes, ImgSarina J. Jepsen, ImgThomas Hefin Jones, ImgBora Mehmet Kaydan, ImgDavid Kleijn, ImgAlexandra Maria Klein, ImgTanya M. Latty, ImgS. R. Leather, ImgSara M. Lewis, ImgBradford C. Lister, ImgJohn E. Losey, ImgElizabeth C. Lowe, ImgCraig R. Macadam, ImgJames Montoya-Lerma, ImgChristopher D. Nagano, ImgSophie Ogan, ImgMichael Christopher Orr, ImgChristina J. Painting, ImgThai Hong Pham, ImgSimon Geoffrey Potts, ImgAunu Rauf, ImgTomas L. Roslin, ImgMichael J. Samways, ImgFrancisco S?nchez-Bayo, ImgSim A. Sar, ImgCheryl B. Schultz, ImgAnt?nio Onofre Soares, ImgDr.Anchana Thancharoen, Associate Professor, ImgTeja Tscharntke, ImgJason M. Tylianakis, ImgKate D.L. Umbers, ImgLouise E. M. Vet, ImgMarcel E. Visser, ImgAnte Vujic, ImgDavid L. Wagner, ImgM. F. WallisDeVries, ImgCatrin Westphal, ImgThomas E. White, ImgVicky L. Wilkins, ImgPaul H. Williams, ImgKris A.G. Wyckhuys, ImgZengrong Zhu, ImgHans de Kroon,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgปวีณา มนตรี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว กมลพร มาแสวง

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พิษวิทยาระดับเซลล์ (Cellular toxicology)

Resume

Img

Researcher

นางสาว นฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล (Psychology of Individual Differencest , การจัดการความขัดแย้งในองค์การ (•Organizational Conflict Management), การพัฒนาองค์การ (Organizational Development)

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ: Behavior of Aquatic Animals, Fishing Technology , Cephalopod, Behavior and Life History of Cephalopod

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Sustainable human resource management and job satisfaction—Unlocking the power of organizational identification: A cross-cultural perspective from 54 countries

ผู้แต่ง:ImgAgnieszka Wojtczuk-Turek, ImgDariusz Turek, Img Fiona Edgar, ImgHoward J. Klein, Img Janine Bosak, ImgBelgin Okay-Somerville, ImgNa Fu, ImgSabine Raeder, ImgPawe? Jurek, ImgAnna Lupina-Wegener, ImgZuzana Dvorakova, ImgFrancisca Guti?rrez-Crocco, ImgAleksandra Kekkonen, ImgPedro I. Leiva, ImgLenka Mynarikova, ImgMercedes S?nchez-Apell?niz, ImgImran Shafique, ImgBassam Samir Al-Romeedy, ImgSerena Wee, ImgPatrick Dunlop, ImgFlorence Stinglhamber, ImgGa?tane Caesens, ImgAdriana Caldana, ImgMarina Greghi Sticca, ImgValentin Vasilev, Img Martin Lauzier, ImgGuillaume Desjardins, ImgGangfeng Zhang, Img Le Tan, ImgLady Brigitte Galvez-Sierra, ImgErico Renter?a P?rez, ImgSrecko Goic, ImgIvana Tadic, ImgDagmar Charv?tov?, ImgMarek Botek, ImgDorthe H?j Jensen, Img Dayamy Lima Rojas, ImgSegundo Gonzalo Pazmay Ramos, ImgPiret Masso, ImgMaria J?rlstr?m, ImgNicolas Gillet, Img Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, ImgMaia Robakidze, ImgKhatuna Martskvishvili, ImgAngela R. Dorrough, ImgMarc Jekel, ImgCarolin H?ffner, ImgA. Timur Sevincer, Img Elias Kodjo Kekesi, ImgCollins Badu Agyemang, ImgEleni Apospori, ImgJerin Jose, ImgAlice Salendu, ImgArum Etikariena, ImgHarry Susianto, ImgBertina Sjabadhyni, ImgShera Malayeri, Img Masoumeh Seydi, ImgMary Kinahan, ImgAlon Lisak, ImgMarco Giovanni Mariani, ImgMarco Salvati, ImgSilvia Moscatelli, ImgEleonora Crapolicchio, ImgClaudia Manzi, ImgAkihito Shimazu, ImgHiroshi Ikeda, ImgRita Zukauskiene, ImgGoda Kaniusonyte, Img Gottfried Catania, ImgMary Anne Lauri, Img Sergio Manuel Madero G?mez, ImgDenise Fernando, ImgKlaske Veth, Img Sandesh Dhakal , ImgNataliya Podgorodnichenko, ImgAbiodun Lawal, ImgMarius Duhovic Hafstad, ImgAna Reategui, ImgOswaldo Morales Trist?n, ImgDivina M. Edralin, ImgSusana Schmitz , ImgJoana Neto, ImgF?lix Neto, ImgBoris Popov, ImgJasna Milosevic Dordevic, ImgVladimir Mihic, ImgAnna Kalistova, ImgIvana Piterova, Img Claude-H?l?ne Mayer, ImgMar?a Jos? Charlo Molina, ImgRuwan Ranasinghe, ImgTesora Nakchedi-Ooft, Img Sobhie Rosita, ImgM?sli Matteo, Imgอ.ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, ImgMs.Narumol Petchthip, Assistant Professor, ImgSerdar Karabati, ImgG?l?in Akbas, ImgBeril Turkoglu, ImgTetiana Shkoda, ImgOleksandr Savych, Img Magdalena Mosanya, ImgPablo P?rez de Le?n, Img Javier Labarthe-Carrara, ImgCeri Phelps, ImgKatie Sullivan, ImgPaul Hutchings, ImgDariusz Danilewicz, Img Rafa? ?ab?dzki,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

อนุกรมวิธานของไลเคนส์วงศ์ Graphidaceae (2011)

หัวหน้าโครงการ:Robert L?cking

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, ImgH. Thorsten Lumbsch, ImgRobert L?cking, ImgSittiporn Parnmen

แหล่งทุน:National Science Foundation (NSF - USA)

ผลลัพธ์:วารสาร (20) ประชุมวิชาการ (5)

12