Search Result of "Patrick J Blair"

About 2 results
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาการหากินของนกในผลัดใบบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

Strengthening Capacity on Bat Ecology Study (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (11)