Search Result of "Paleoenvironment"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

สภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ยุคเพอร์เมียน จังหวัดนครสวรรค์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วศินี อัศวเสรีเลิศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:sedimentology, stratigraphy, paleoclimatology, applied sedimentology and stratigraphy, environmental geology

Resume